Waarnemingen

Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving.
In het bericht vermelden: aantal, soort, datum en een zo exact mogelijke plaatsaanduiding, zo mogelijk met Amersfoortcoördinaten.

Waarneming doorgeven

Waarneming door telgroep wintertellingen Bussloo
de amersfoortcoordinaten voor de rosse franjepoot moeten zijn: 204-468 ( foeragerend en rondvliegend waargenomen op/boven de oostelijke plas van Bussloo rond 11:00uur vanmorgen)

Waarneming door telgroep wintertellingen Bussloo
Vandaag o.a. de volgende vogels geteld:
1 WITOOGEEND man - t.p., zuid-west hoek 203-467
3 brilduikers
1 ROSSE FRANJEPOOT - t.p., Bussloo oost 204-408
1 ijsvogel
6 raven
5 putters
2 Barmsijzen
4 goudvinken
1 Appelvink