Waarnemingen

Vogelwaarnemingen kunt u doorgeven via Waarneming.nl.
Waarnemingen uit de regio staan op onze werkgroeppagina op de oude versie van Waarneming.nl.

De mogelijkheid om een waarneming door te geven via een formulier op deze website is in februari 2022 vervallen. Hieronder staan de waarnemingen die van augustus 2005 t/m februari 2022 zijn doorgegeven via de website.

Halsbandparkiet in de tuin

Op 1-1-2022 circa 20 raven. Aardhuisweg halverwege de blanke koppenroute, op een gedeelte dat nu wordt afgegraven voor het opruimen van munitie.

Vanmorgen om 10:20 naast Gamma in Noord. Een juveniele slechtvalk die een duik maakte met de poten naar voren. De prooi (houtduif) zat in een boom voor de Subway. Daar stonden enkele jongeren waardoor de jacht poging niet slaagde.

7-9 : IJsvogel bij onze vijver , Van Isendoornlaan ; 15 uur .

4 augustus Weg naar het Ganzenei Cortenoever, 4 lepelaars, 5 grote zilverreigers, 20 ooievaars, 8 witgatjes, 1 torenvalk, 2 buizerds

Vanmorgen drie luid roepende en rondvliegende juveniele sperwers.
Laatste mossenveld tegenover oeverzwaluwen/ ijsvogelwand in park Zuidbroek.

De waarneming van de kleine karekiet is bijzonder omdat midden in de wijk de Maten is in Apeldoorn.
In een dikke riet rand langs een vijver.

De kleine karekiet gehoord en gezien na nader onderzoek.
Twee stuks zitten waarschijnlijk te broeden in het riet.

Vanmorgen banddijk Cortenoever: 30 ooievaars, rietgors, 2 putters, 2 gele kwikstaart, torenvalk

2x IJsvogel, 16:37u., A’doorns kanaal, t.h.v. telpunt 4 (K’telling, WGS 52.24436 5.97724)

2x raaf, fietspad A’doorn-Vaassen, t.h.v. Egels klem, (WGS 52.27527 5.97251)

Een Halsbandparkiet in onze tuin ( misschien 2 ) . Ik weet niet of ik blij moet zijn met dat gekrijs . Braamsluiper roept al wekenlang aan de Wieselse weg .

Woudhuis (plas nabij Spikker), overvliegend: 5 raven, op de oevers: witgat 2x.

Zojuist bij HNK een prooioverdracht tijdens het vliegen tussen twee slechtvalken. Ik kon niet zien of het tussen ouders danwel ouder-jong was. Overdracht ging niet vlekkeloos, prooi viel en werd tijdens val weer opgepikt

Scholekster op de Matenpoort Apeldoorn (ter hoogte van speelveldje/ Hoveniersdreef)

De twee simultaantellingen kwartelkoning voor ons deel langs de IJssel (van Nijenbeek tot Ossenwaard) hebben in 2021 wederom geen territoria opgeleverd. Zowel Peter L, Mariet (inclusief vervanger Paul) als ik hebben besloten dat 2021 voor ons het laatste jaar is. In meer dan tien jaar tellen hebben we twee keer een territorium vastgesteld. En veel andere mooie nachtsoorten, zoals uilen en rallen. Mocht je geïnteresseerd zijn om vanaf 2022 de telling over te nemen, neem dan contact op met jan.schoppers@sovon.nl.

1 Bonte kraai, gezien en gehoord. Spainkbos Apeldoorn.
15 juni 2021, 11:00 u

Vanmiddag (1 juni 2021) een lepelaar aan het foerageren bij 't Schol.

Vanavond een ware vliegshow boven onze tuin. Vier gierzwaluwen vlogen steeds rondjes om ons huis en kwamen daarbij soms met volle snelheid op enkele meters boven onze overkapping. Rakelings langs de schoorsteen en weg waren ze. Soms met z’n vieren tegelijk!!!
Alle potentiële nestlocaties werden nauwkeurig geïnspecteerd.

29 mei wespendief en 2 middelste bonte spechten in het Leusveld

Vanmorgen op het stationsplein: 2 putters

braamsluiper op de hoek molenstraat deventerstraat

Vandaag Ecofactorij: 6x ringmus,12x huiszwaluw, 1 scholekster, 21x boerenzwaluw, 2x putter, 1x grasmus, 1x zwarte roodstaart, weiland woudhuizermark 6x holenduif.

Sprenkelaarsdijk tegenover moestuinencomplex op braak terrein aan de kant van de weg ( 25 mtr.) een paartje kleine pleviertjes. Luid roepend! Er wordt gebouwd daar, als dat maar goed gaat.....?

Sinds drie dagen een groep van 14 gierzwaluwen boven mijn huis aan de Schopenhauerstraat.
Veel nestgelegenheid hier. Ook meerdere keren per dag een grote bonte specht tegenover mijn huis.

Vandaag de eerste gierzwaluwen boven mijn huis (Olieslagershorst) gezien, een stuk of vijf.

9 mei 2021
Heidegebied Hoog Buurlo
Veel zingende veldleeuweriken en ook zingende boomleeuwetik aanwezig

9 mei 2021
Draaihals gehoord op Hoog Buurlose heide op grensgebied tussen bos en heide

Zondagmorgen 2 mei tussen 7:00-9:00u., vogeltelling Herenboeren Wenumseveld/Wenumhoeve: op telpunt 20 vd Kievitsveldtelling: paartje bonte vliegenvanger, zingend/baltsend; op geploegde akkers: paartje kleine plevier waarvan een op nest (4 eitjes) en even verderop op de akkers 2x tapuit, 2x roodborsttapuit en 2x kneu.

Overvliegende Wespendief ; Van Isendoornlaan

Pagina's