Activiteiten

Vogelwerkgroep Oost-Veluwe neemt deel aan verschillende vogeltellingen die deels aansluiten bij landelijk onderzoek van Sovon. Naast de tellingen in het kader van de projecten is er een paar keer per jaar een excursie voor medewerkers en donateurs.

Twee keer per jaar is er een lezing voor medewerkers, donateurs en andere belangstellenden.

Daarnaast is er vijf keer per jaar een medewerkersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wisselen de medewerkers informatie over de projecten uit. De medewerkersbijeenkomsten worden gehouden op de derde vrijdagen van januari, maart, mei, september en november.

Zowel de lezingen als de medewerkersbijeenkomsten vinden plaats in zaal 4 van Het Bolwerk, Ravelijn 55.