Radio Kootwijk
12x kneu, 7x boerenzwaluw, koppeltje zwarte roodstaart, 6x roodborsttapuit, graspieper, geelgors, kraai, grote bonte specht, kleine bonte specht, boomklever, witte kwikstaart, 4x putter, grote lijster [zie foto recent]