Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Binnen het Meetnet Urbane Soorten verzamelen we vogelgegevens uit alle bebouwingstypen, van kleine gehuchten tot grote steden, inclusief havens en industrieterreinen. De telgebieden zijn gebaseerd op het Nederlandse postcodesysteem en variëren dus in grootte. Binnen een postcodegebied zijn door Sovon vooraf twaalf telpunten aangewezen. Op elk telpunt worden gedurende exact vijf minuten alle individuele vogels (gezien of gehoord) geteld, die een binding hebben met het terrein.

Klik op een telling voor meer informatie over de telling en de gegevens van de contactpersoon.