Monniksparkiet

In Apeldoorn vliegen sinds een aantal jaren monniksparkieten vrij rond. Oorspronkelijk waren dit ontsnapte exemplaren van een dierenhandelaar. Wij hebben een paar jaar onderzocht in hoeverre de monniksparkiet zich als zelfstandige broedpopulatie weet te handhaven nu de dierenhandelaar (in 2004) verhuisd is.

In het fotoboek staan foto's van monniksparkieten en hun nesten. Kijk hier voor de verslagen van 2004, 2005 en 2014.

Na 2005 is het onderzoek op een lager pitje komen te staan, maar het is wel bekend dat er nog steeds groepjes monniksparkieten rondvliegen.
Toen Sovon in de winter van 2009/2010 een slaapplaatstelling van onder andere de monniksparkiet organiseerde, is opnieuw bekeken op welke locaties zich (nesten van) monniksparkieten bevonden.
In 2014 is de populatie intensief gevolgd. Na jaren van ogenschijnlijk gelijkblijvende aantallen, is de populatie dit jaar gegroeid van minimaal 15-20 tot het zekere minimale aantal van 27.

Contactpersoon: